Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (v nadaljnjem besedilu: “Sapio”) s sedežem v Milanu, Italiji, v ulici S.Maurilio 13 (davčna številka 08804430158, ID za DDV 10803700151), si nenehno prizadeva za zaščito spletne zasebnosti uporabnikov spletne strani http://www.grupposapio.it/ (v nadaljnjem besedilu: “spletna stran”).  To besedilo (“Izjavo”) smo pripravili, da bi uporabnikom spletne strani pojasnili, kako bodo obravnavani osebni podatki, katerih opredelitev je navedena spodaj.

Vse informacije in osebne podatke, ki nam jih boste posredovali prek spletne strani ali bodo sicer pridobljeni med uporabo le-te, oziroma med uporabo storitev Sapio (“Storitve”), ki so podrobneje opredeljene v 3. razdelku tega dokumenta, bomo načeloma obravnali po mednarodno sprejetih principih zakonitosti, poštenosti, preglednosti, omejitve in ohranitve namena, zmanjšanja količine podatkov, točnosti, celovitosti in zaupnosti.

 

KAZALO

 1. Upravljavec podatkov in pooblaščenec za varstvo podatkov
 2. Vrste obdelovanih osebnih podatkov
 1. Navigacijski podatki
 2. Piškotki
 1. Namen obdelave
 2. Pravna podlaga ter obvezna ali neobvezna narava obdelave
 3. Prejemniki osebnih podatkov
 4. Posredovanje osebnih podatkov
 1. Shranjevanje osebnih podatkov
 1. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
 2. Spremembe

 

 1. Upravljavec podatkov in pooblaščenec za varstvo podatkov

Skladno z definicijo v uvodu te “Izjave o varstvu osebnih podatkov”, je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek te spletne strani, Sapio.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@sapio.it

 1. Vrste obdelovanih osebnih podatkov

Obveščamo vas, da pri brskanju po spletni strani, lahko Sapio posredujete nekatere vaše osebne podatke, kot so spletni identifikator ali nastavitve brskanja, tj. informacije o tem, kako uporabljate spletno stran. Na podlagi teh podatkov lahko postanete prepoznavni (v nadaljnjem besedilu: “Osebni podatki“).

Osebne podatke lahko pridobimo že samo z analizo vašega delovanja na spletni strani.

Upravljalec zbira in obdeluje spodaj navedene osebbne podatke uporabnikov spletne strani:

 1. Navigacijski podatki

Med običajnim funkcioniranjem in zaradi omogočanja delovanja spletne strani,  računalniški sistemi in programska oprema pridobivajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi spletnih komunikacijskih protokolov. Zbiranje teh podatkov ni namenjeno prepoznavanju uporabnikov. VTo bi vendar bilo mogoče že zaradi njihove narave ter potom obdelave in povezovanja s podatki, ki jih hranijo tretje osebe. Ta podatkovna kategorija vključuje: IP-naslove ali domenska imena uporabnikovega računalnika; URI-naslove zahtevanih podatkov; čas zahtevka; način pošiljanja zahtevka strežniku; velikost prejete datoteke; številčno kodo, ki označuje stanje odgovora strežnika (uspešno, napaka itd.); nekatere parametre operacijskega sistema in uporabnikovega računalniškega okolja. Te podatke uporabljamo zgolj za pridobivanje anonimnih statističnih informacij o uporabi spletne strani in preverjanje njenega pravilnega delovanja, oz. za odkrivanje morebitnih anomalij ali zlorab. Takoj po obdelavi se ti podatki odstranijo. Uporaba omenjenih podatkov je tudi mogoča pri ugotavljanju odgovornosti v primeru morebitnih računalniških kaznivih dejanj zoper spletnega mesta ali tretjih oseb. Z izjemo te namembnosti, se podatki o spletnih stikih trenutno ne hranijo več kot sedem dni.

 1. Piškotki

Definicije, značilnosti in izvrševanje predpisov

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih obiskana spletna stran pošlje uporabnikovemu računalniku ali mobilni napravi, ki jih shrani, da bi jih ob naslednjem obisku vrnila. Zahvaljujoč piškotkom si spletna stran zapomni uporabnikovo dejavnost na njej ter nastavitve (kot so, npr. prijavni podatki, izbira jezika, velikost pisave, druge nastavitve prikaza, itd.), tako da jih ob ponovnem obisku ali prehodu z enega razdela strani na drugi ni potrebno ponovno navajati. Piškotki se torej uporabljajo za overjanje računalnika, spremljanje brskanja in shranjevanje podatkov o dejavnosti uporabnikov, lahko pa vsebujejo tudi edinstveno identifikacijsko kodo, ki omogoča sledenje navigaciji po spletni strani za statistične ali oglaševalske namene. Med brskanjem po spletni strani lahko uporabnik na svoj računalnik prejme tudi piškotke spletnih strani ali strežnikov, ki jih ne obiskuje (t.i. “piškotki tretjih oseb“).

Nekaterih operacij ne bi bilo mogoče izvesti brez uporabe piškotkov, ki so zato v določenih primerih nujni za delovanje spletne strani.

Poznamo različne vrste piškotkov, ki – odvisno od svojih lastnosti in funkcij – ostanejo v uporabnikovem računalniku različno dolgo: “sejni piškotki” se samodejno izbrišejo ob zaprtju brskalnika, medtem ko “trajni piškotki” ostanejo v uporabnikovi opremi za določen čas.

Skladno z veljavno zakonodajo, izrecna privolitev uporabnika ni vedno nujna pri rabi piškotkov. To zlasti velja za tako imenovane “tehnične piškotke”, tj. tiste, ki zgolj omogočajo prenos sporočila prek elektronskega komunikacijskega omrežja, oz. tiste, ki so nujno potrebni za zagotavljanje storitve, ki jo je uporabnik izrecno zahteval. Drugače povedano, to so piškotki, ki so nujni za delovanje strani ali so pogoj za izpolnjevanje zahtev, ki jih je podal uporabnik sam.

Predhodno soglasje je praviloma potrebno pri tako imenovanih “piškotkih za profiliranje“, tj. tistih, ki so namenjeni sestavljanju profila uporabnika in ki se koristijo za pošiljanje oglasnih sporočil, ki so prilagojena interesom, ki jih je uporabnik pokazal med brskanjem po spletu.

Vrste piškotkov, ki jih uporablja spletna stran, in možnost odjave

Spletna stran uporablja naslednje piškotke:

 • Navigacijske ali sejne tehnične piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani, oz. omogočajo uporabo zahtevane vsebine in storitev.
 • Funkcionalne piškotke, tj. taki, ki aktivirajo posamezne funkcije spletne strani, oz. vrsto izbirnih elementov (npr. jezik), ki izboljšujejo ponujene storitve.
 • Anonimne analitične piškotke, s pomočjo katerih lahko spoznamo, kako uporabniki koristijo spletno stran. Ti piškotki ne zbirajo informacij o identiteti uporabnikov ali katerih koli drugih osebnih podatkov. Podatki se obdelujejo v zbirni in anonimni obliki.

– Piškotki na naši spletni strani

Spodaj so podrobno navedeni piškotki, ki jih Sapio posreduje prek svoje spletne strani:

https://www.grupposapio.it/sl/cookie-policy-ue/

Nastavitve piškotkov

Tehnične in funkcionalne piškotke lahko blokirate, oziroma delno ali v celoti odstranite s pomočjo ustreznih funkcij vašega brskalnika. Pri tem morate upoštevati, da prepoved tehničnih piškotkov lahko onemogoči uporabo spletne strani, pregledovanje njene vsebine in koriščenje storitev. Prav tako, prepoved funkcionalnih piškotkov bi lahko onemogočila ali omejila nekatere vsebine ali storitve. Poleg tega, vsakič, ko boste obiskali spletno stran, boste morali ročno vnesti vaše podatke ter prilagoditi nastavitve.

Vaša izbira in nastavitve glede uporabe piškotkov bodo shranjene v posebnem piškotku, ki bi lahko v posebnih okoliščinah napačno deloval. V tem primeru vam priporočamo, da izbrišete iz vašega računalnika neželene piškotke in preprečite njihovo uporabo, tudi s pomočjo funkcij brskalnika.

Nastavitve piškotkov boste morali vsakič ponovno določiti, če za dostop do spletne strani uporabljate različne naprave ali brskalnike.

Kako lahko piškotke pregledate in spremenite v brskalniku

Piškotke lahko delno ali v celoti dovolite, blokirate ali odstranite s pomočjo ustreznih funkciji vašega brskalnika. Navodila za nastavitve piškotkov v brskalnikih so na voljo tukaj:

“Piškotke tretjih oseb” lahko urejate tudi s pomočjo spletnih platform, kot je naprimer AdChoice.

POZOR: Če onemogočite tehnične in/ali funkcionalne piškotke, spletna stran bi lahko postala nedostopna, oz. nekatere njene funckionalnosti ali storitve bi lahko bile omejene ali sploh onemogočene. Poleg tega, je mogoče, da boste morali ob vsakem obisku spletne strani spremeniti ali ročno vnesti nekatere podatke ali nastavitve.

 1. Namen obdelave

Zbrane prek spletne strani osebne podatke bo Sapio uporabila v naslednje namene:

 • zaradi zagotavljanja storitev, ki omogočajo brskanje po spletni strani (“zagotavljanje storitev“);
 • zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki Sapio narekujejo zbiranje in/ali nadaljnjo obdelavo določenih osebnih podatkov (“skladnost“);
 • zaradi preprečevanja ali odkrivanja zlorab pri uporabi spletne strani ali morebitnih spletnih goljufij, oziroma zato, da se Sapio lahko sodno zaščiti (“zloraba/goljufija“).
 1. Pravna podlaga ter obvezna ali neobvezna narava obdelave

Sapio obdeluje vaše osebne podatke za cilje iz predhodnega odstavka na osnovi spodaj navedene pravne podlage:

 • Zagotavljanje storitev: tovrstna obdelava je potrebna za zagotavljanje storitev spletne strani in posledično za uresničevanje razmerja z uporabnikom. Ti podatki se samodejno posredujejo med brskanjem po spletni strai, saj je njihov prenos povezan z uporabo internetnih komunikacijskih protokolov. Če ne želite, da bi Sapio obdelovala kakršnih koli vaših osebnih podatkov, ne uporabljajte spletne strani.
 • Skladnost: podatki se v ta namen obdelujejo zatradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti. Ko Sapio posredujete osebne podatke, bodo ti obdelani v skladu z veljavno zakonodajo, kar lahko vključuje njihovo shranjevanje in razkritje pristojnim organom zaradi računovodskih, davčnih ali drugih obveznosti.
 • Zloraba/goljufija: Za ta namen zbrani podatki se lahko koristijo izključno zaradi preprečevanja ali odkrivanja morebitnih goljufij ali zlorab pri uporabi spletne strani, kar podjetju omogoča zaščito pred sodiščem.
 1. Prejemniki osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko posredujemo spodaj navedenim subjektom (“Prejemnikom“):

 • Subjektom, ki obicajno delujejo kot upravljalci podatkov, oz. osebam, strokovnjakom ali podjetjem, ki Sapio nudijo pomoč in svetovanje pri računovodskih, administrativnih, pravnih, davčnih, finančnih in kreditnih zadevah, povezanih z zagotavljanjem storitev;
 • Subjektom, katerih sodelovanje je povezano z zagotavljanjem storitev (npr. ponudniki spletnega gostovanja);
 • Subjektom, zadolženim za tehnično vzdrževanje (vključno z vzdrževanjem omrežne opreme in elektronskih komunikacijskih omrežij);
 • Osebam, ki jih je Sapio pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in ki so se zavezale k zaupnosti ali so zakonsko zavezane k zaupnosti (npr. zaposlenim), in to izključno v neposredni zvezi z zagotavljanjem storitev.
 • Drugim podjetjem Družbe Sapio, in sicer zgolj zaradi internih administrativnih potreb;
 • Subjektom, ustanovam ali institucijam, ki jim je obvezno posredovati vaše osebne podatke zaradi spoštovanja predpisov ali preprečevanja zlorab ali goljufij, oziroma na podlagi odredbe pristojnih organov.
 1. Posredovanje osebnih podatkov

Nekatere vaše podatke lahko posredujemo tudi prejemnikom, ki se nahajajo izven Evropskega gospodarskega prostora. Pri tem, Sapio jamči, da jih bodo ti obdelovali v skladu z veljavnimi predpisi. Prenos podatkov je ustrezno zaščiten z sklepi o ustreznosti, standardnimi pogodbenimi klavzulami odobrenimi s strani Evropske komisije ter, po potrebi, dodatnimi varovalnimi mehanizmi. Za več informacij se lahko obrnete na e-naslov: dpo@sapio.it.

 1. Shranjevanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki se obdelujejo pri “Zagotavljanju storitev”, bo Sapio hranila le toliko casa, kolikor je za ta namen potrebno (npr., da vam omogoči brskanje po spletni strani). Ker pa se osebni podatki obdelujejo zaradi zagotavljanja storitev, jih lahko Sapio hrani tudi dlje, in sicer kolikor je potrebno za zaščito lastnih interesov pred morebitnimi pritožbami glede ponujenih storitev.

Sapio bo osebne podatke, ki jih obdeluje zaradi “Skladnosti”, hranila toliko časa, kolikor to določajo ustrezni predpisi, oz. veljavna zakonodaja.

Sapio bo osebne podatke, ki jih obdeluje zaradi preprečevanja “Zlorab/goljufij“, hranila zgolj toliko časa, kolikor je za ta namen potrebno, in sicer vse dokler je to zahtevano za morebitno zaščito pred sodiščem, oz. za posredovanje pristojnim organom.

 1. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kadarkoli imate pravico od Sapio zahtevati:

 • dostop do svojih osebnih podatkov (oziroma do kopije le-teh) ter več informacij o njihovi obdelavi;
 • odpravljanje napak, oz. posodobitev, v primeru, da so vaši osebni podatki nepopolni ali zastareli;
 • izbris vaših osebnih podatkov iz datotek Sapio;
 • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov s strani Sapio;
 • dostop do vaših osebnih podatkov v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno berljivi obliki.

Če želite uveljaviti zgoraj navedene pravice, pišite nam na e-naslov: gdpr@sapio.it.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov poteka v nasprotju z veljavno zakonodajo, lahko vselej vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu (Garante per la Protezione dei Dati Personali/Varuhu za zaščito osebnih podatkov).

 1. Spremembe

Ta “Izjava o varstvu osebnih podatkov” je veljavna od 27/10/2021. Pri tem si Sapio pridržuje pravico, da jo delno ali v celoti spremeni ali posodobi, vključno zaradi sprememb v predpisih, oz. zakonodaji.  Sapio vas bo nemudoma seznanila s tovrstnimi spremembami, ki bodo postale veljavne od trenutka, ko bodo objavljene na spletni strani. Da bi bili ažurirani glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov, občasno obiščite ta razdelek in preverite najnovejšo verzijo naše politike zasebnosti.