NAGRADA
SAPIO

“Nagrada Sapio za raziskave in inovacije” je platforma za popularizacijo, spodbujanje in valorizacijo raziskovalnega dela v Italiji. Nagrada spodbuja nadarjene in sposobne mlade raziskovalce in nudi priložnost, da se lahko njihove ideje uresničijo v konkretnih raziskovalnih projektih.

SPODBUJAMO RAZISKOVALNO DEJAVNOST OD LETA 1999

Zamisel o “Nagradi Sapio za raziskave in inovacije” se je porodila konec 90. let prejšnjega stoletja na konferenci za spektroskopijo jedrske magnetske rezonancije, ki se je odvajala v tehnološkem parku “Bioindustry Park” v mestu Ivrea, v severni Italiji. Podjetje je takrat sklenilo, da bo s to pobudo pritegnilo pozornost na pomembost raziskovalne dejavnosti in tako spodbujala in dala vidljivost mladim raziskovalcem.

MULTIDISCIPLINARNA, KOT JE ZNANJE

Iz leta v leto se je okrepilo sodelovanje z različnimi italijanskimi ustanovami, univerzami in raziskovalnimi centri, hkrati pa so se je razširilo število področiji Nagrade, ki danes vključujejo znanost, biotehnologijo, varstvo okolja in ekonomijo.

www.premiosapio.it