“Želimo prispevati k boljšemu svetu”

Trajnost je za nas več kot vrednota, več kot cilj, več kot vizija. Trajnost je del DNK podjetja že od leta 1922 in je v temelju vsakega našega dejanja, vsake naložbe in vseh odnosov. Pravzaprav ni naključje, da je eden od stebrov strategije NExT za trajnostno rast družbe Sapio

TRAJNOST ZA NAS

Trajnost ne pomeni le varovanja naravnih virov s stalnim zmanjševanjem okoljskega učinka naših proizvodnih in storitvenih dejavnosti, temveč je prava razvojna strategija podjetja, ki podpira tudi naše stranke na poti k trajnosti in spodbuja razvoj krožnega gospodarstva.

Read our 2022 sustainability report

Read our 2021 sustainability report

Read our 2020 sustainability report

Družba Sapio si prizadeva za trajnoist in v tem sledi Agendi 2030 Združenih narodov, ki jo je leta 2015 sprejelo 150 držav. Agenda 2030 predstavlja akcijski program z 17 cilji trajnostnega razvoja (SDG), ki na družbenem, okoljskem in gospodarskem področju spodbujajo trajnostno rast za blagor prihodnjih generacij. Skladno s principi Agende 2030 je podjetje svojo stragijo trajnostnega razvoja razdelilo na tri področja: NEGA, VARSTVO in RAZVOJ.

CILJI

KONKRETNI CILJI

Leta 2020 smo v družbi Sapio začeli meriti prihodke glede na usklajenost s cilji trajnostnega razvoja: v tem letu je bilo 66 % dejavnosti usklajeno z vsaj enim od ciljev Agende 2030. Ta odstotek želimo stalno povečevati: to je ambiciozen cilj, ki zahteva angažiranost vseh sredstev družbe.

VARNOST ČLOVEŠKEGA KAPITALA

Zagotavljanje varnosti sodelavcev je prvi in najvišji cilj naše varnostne kulture. Varnostni program je eden od stebrov strategije izboljšanja učinkovitosti, saj zmanjšuje skrite stroške, povezane z izgubljenimi delovnimi urami zaradi poškodb. Prizadevamo si, da bi ustvarili odnos zaupanja med podjetjem, sodelavci in dobavitelji, kar spodbuja pozitivnost in osredotočenost. Pozornost do ljudi se odraža v višji kakovosti naših izdelkov in storitev. V varnostnem programu igrajo ključno vlogo obveščanje, stalno izobraževanje in usposabljanje.

VARNOST IZDELKOV IN STORITEV

Če je absolutna prioriteta dobro počutje sodelavcev, družba Sapio svojo varnostno filozofijo razširja tudi na stranke in paciente. Trdno smo prepričani, da ni dovolj, da izpolnjujemo njihove konkretne potrebe, temveč moramo skrbeti tudi za njihovo varnost in zdravje. Vsi izdelki in storitve naših podjetnji izpolnjujejo stroge standarde kakovosti in učinkovitosti.

ZADOVOLJSTVO KLIENTOV

Zadovoljstvo strank in pacijentov je naša prioriteta, ki jo merimo s kazalniki uspešnosti (“KPI”), da se zagotovi kakovost storitev. V poslovanju z industrijo že od leta 2015 merimo zadovoljstvo strank tako, da preverjamo kakovost uslug in opredeljujemo področja, ki jih je potrebno izboljšati, da bi zagotovili popolno uporabniško izkušnjo. Spremljanje poteka prek sistema Net Promoter System (“NPS”). V zdravstvu pa določamo smernice upravljanja storitev kar s klijentom, ob podpisu pogodbe in e smernice za upravljanje storitev za stranke in paciente določijo skupaj s strankami ob podpisu pogodbe in aktivaciji posamezne storitve ter so specifične za vsako stranko in pacienta. Storitev je zato vzpostavljena in vodena po logiki varnosti za pacienta ter kontinuitete in upoštevanja terapije po zdravniškem receptu.

INOVATIVNI IZDELIKI IN STORITVE

Ne glede na to, ali gre za industrijo ali zdravstvo, družba Sapio postavlja inovacije v središče svoje ponudbe izdelkov in storitev, da bi izboljšala produktivnost naših strank in kakovost življenja pacijentov.

VARSTVO PODATKOV O STRANKAH

Družba Sapio se zaveda, da je varstvo posameznikov, zlasti v zvezi s pacienti in obdelavo osebnih podatkov, temeljna pravica.

DOBROBIT SKUPNOSTI

Naša aktivnost je tesno povezana s skupnostmi, v katerih delujemo. Podpora skupnosti in družbe je za nas dodana vrednost, ki pripomore k izboljšanju okolja in kakovosti življenja, tako za podjetje kot za posameznike.

NAŠA ZAVEZANOST OKOLJU

Zavedamo se moralnega dolga do celotne skupnosti, s katero prihajamo v stik prek naših storitev, izdelkov in dejavnosti: zato moramo zagotavljati, da bo gospodarska rast skupine resnično trajnostna. Ta zaveza se kaže v prizadevanjih za varčevanje z naravnimi viri, zmanjševanju našega okoljskega odtisa, izvajanju alternativnih tehnoloških rešitev ter pomoči strankam in bolnikom, da nam sledijo na tej poti.

ENERGETSKI PREHOD

Skupina Sapio je ključni akter na področju energetskega prehoda, saj se osredotoča na obnovljive vire plina, vodika in biometana ter zajemanje ogljika. Vodik je trajnostni energent, ki lahko z razogljičenjem sektorjev, ki so večinoma odvisni od uporabe fosilnih goriv, prispeva k dekarbonizaciji the, v katerih je energetski prehod trenutno težji. Biometan pa je napredno biogorivo, ki bo imelo ključno vlogo pri razogljičenju prevoza in postopnem zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

NAŠI PLINI IN TRAJNOST

Poleg energetskega prehoda je glavna industrijska dejavnost družbe Sapio proizvodnja industrijskih plinov. Med njimi so številne rešitve, ki so na voljo industrijskim in drugim uporabnikom za izboljšanje okoljskega vpliva njihovih proizvodnih procesov.

ZMANJŠEVANJE OGLJIČNEGA ODTISA

Brez dolgoročnega plana za racionalno uporabo in zaščito naravnih virov bi bila blaginja kateregakoli podjetja bo kmalu ogrožena. Čeprav je družba Sapio že od nekdaj podjetje “čiste kemije”, je njen cilj postopoma doseči popolno ogljično nevtralnost pri vseh svojih dejavnostih.

GOSPODARSKA USPEŠNOST

Podjetje mora biti denarno močno, da bi lahko podpiralo razvoj svojih strank, sodelavcev in skupnosti, ter da bi ostvarjalo projekte, v katere veruje. Finančna zmogljivost je ključna za podporo ekosistema podjetje-ljudje-teritorij in omogoča, da so sodelavci ustrezno plačani in da ima podjetje sredstva za naložbe v izboljšanje storitev in nadaljnjo širitev. Gospodarske uspešnosti ni mogoče ločiti od etičnega ravnanja in korporativnega upravljanja, ki sta usmerjena v zagotavljanje integritete vodstva in zaposlenih. Uspeh družbe je mogoč le, če ravnamo etično.

ZA DOBAVITELJE

Naši dobavitelji so bistveni za naš razvoj. Nenehno iščemo lokalno in trajnostno dobavno verigo, da bi svojim strankam zagotovili najboljše možne storitve, pri tem pa se vedno osredotočamo na podpiranje razvoja naše dobavne verige.

ZA ZAPOSLENE

Naš uspeh je neposredno odvisen od vsakodnevne predanosti in nadarjenosti naših zaposlenih. Naši sodelavci so v središču vsake naše poslovne strategije. Njihovo dobro počutje je prednostni cilj politike skupine. Osredotočamo se ne le na to, da pritegnemo, temveč tudi zadržimo najboljše talente in zaposlene. Stalno usposabljanje je za nas ključno: Sapio vsako leto oblikuje posebne načrte usposabljanja, ki ustrezajo različnim potrebam. Poleg izpolnjevanja potreb po usposabljanju, ki so strogo povezane z opisom delovnega mesta, so vsem zaposlenim na voljo tudi medfunkcijske poti rasti, ki omogočajo pridobivanje raznovrstnih kompetenc.