INDUSTRIJA

Sodelovanje z industrijo je ključni element v dediščini družbe Sapio, ki nas še danes spodbuja in usmerja na pot inovacij in mednarodne konkurenčnosti: podjetje je eno izmed redkih v Italiji, ki se lahko pohvali s 100-letno tradicijo v proizvodnji industrijskih plinov za najrazličnejše aplikacije in tehnološke procese. Strokovno znanje skupine je tako obsežno in globoko, da se lahko odzove na potrebe kateregakoli proizvodnega sektorja, od malega obrtnika do velike industrije.

SAPIO

Družba Sapio že 100 let proizvaja industrijske in medicinske pline. Polagoma, smo razširili ponudo z dodatnimi storitvami, ki so bistvenega značaja za najrazličnejše industrijske panoge, tako kot za vsakdanje življenje ljudi. Družba Sapio z več kot 40 hčerinskimi podjetji ter z mrežo proizvodnih enot in podružnic posluje tako v Italiji, kot v tujini. Na mednarodnem tržišču smo se uveljavili kot pomembno vozlišče strokovnega znanja, ki svoje stranke aktivno podpira pri izboljševanju produktivnosti, učinkovitosti in trajnosti.

sapio.it

BIOMETANO

Biometan je obnovljivi plin, ki – pri najnižji ceni za uporabnike in podjetja – igra odločilno vlogo pri uresničitevanju brezemisijske energetske prihodnosti. Družba Sapio podpira proizvodnjo biometana, oz. prehod od proizvodnje bioplina k bolj naprednemu biometanu, vzdolž celotne dobavne verige ter pri tem sodeluje tako z kmetijskimi podjetji, kot z industrijo. Poleg tega, družba Sapio nudi podporo tudi pri distribuciji in uvajanju biometana na tržišče biogoriv za avtomobilski prevoz.

biometanosapio.it

VODIK

Vodik predstavlja prihodnost industrije, učinkovito in trajnostno alternativo fosilnim gorivom. Družba Sapio je pionir na področju uporabe vodika kot energenta in alternativnega goriva za trajnostno mobilnost. Pravzaprav Sapio proizvaja vodik, ki ga proizvajajo naprave za zemeljski plin, ki so sposobne pridobivati ​​CO2 (zajem ogljika) brez kakršnih koli emisij v okolje.

ZDRAVSTVO

Zdravje ljudi, kakovost oskrbe in kvalificirana zdravstvena pomoč so v središču pozornosti naših hčerinskih podjetij, ki delujejo v zdravstvenem sektorju. Družba Sapio s celovito in visoko specializirano ponudbo podpira bolnike in njihove družine s široko mrežo storitev, pripomočkov in usposobljenega osebja za oskrbo na domu. Je tudi glavni dobavitelj namenskih plinov, sistemov in tehnologij za bolnišnice.

SAPIO LIFE

Sapio Life je referenčna točka za zdravstvene ustanove, katerim dobavlja medicinske pline, tehnologijo in medicinske pripomočke, Poleg tega, Sapio Life nudi pacijentom celostni nabor kvlificiranih storitev oskrbe na domu z zdravstveno nego, zdravstvenimi in rehabilitacijskimi storitvami ter psihološko in izobraževalno podporo. S storitvami, ki jih ponuja Sapio Life, je mogoče jamčiti kontinuiteto zdravstvene oskrbe tako v bolnišnici, kot izven nje. Ob optimalni stopnji učinkovitosti in zanesljivosti, storitve Sapio Life so priročne bodisi za zdravstvene ustanove, kot za uporabnike in bolnike.

sapiolife.it

LIFE CURE

Life Cure je specializirano podjetje družbe Sapio, ki ponuja pacijentom, ki ne morejo sami skrbeti zase, ter njihovim družinam storitve integrirane oskrbe na domu vkjučno z medicinsko nego, rehabilitacijo, psihološko in izobraževalno podporo.

lifecure.it

SISTEMI IPERBARICI

“Sistemi Iperbarici” je specializirano podjetje družbe Sapio, ki od leta 1995 gradi in upravlja hiperbarične komore in sisteme. V terapevtskih aplikacijah jamči najvišjo raven kakovosti, varnosti in nadzora z uporabo najsodobnejših tehnologij. “Sistemi Iperbarici” nudi tudi plinske in protipožarne sisteme, nadzorne sisteme, specializirano opremo, pohištvo in vse, kar je lahko potrebno za optimalno poslovanje.

sistemiiperbarici.it

PAZIENTI.IT

Pazienti.it je platforma, ki spodbuja širjenje verodostojnih medicinsko-znanstvenih informacij in ponuja inovativne storitve, prilagojene potrebam pacijentov ali pač specialistov. Na portalu lahko uporabniki obiščejo profile več tisoč zdravnikov, poiščejo medicinski slovar, si ogledajo odgovore specialistov, odkrijejo videokonzultacije, ki jih lahko rezervirajo v posebnem razdelku portala.

pazienti.it

DIALOG

Prvo italijansko podjetje, ki proizvaja medicinske pripomočke za komunikacijo, namenjene invalidom.

dialogausili.com

SONNOSERVICE

“SonnoService” ponuja bolnikom z motnjami dihanja v spanju diagnostične storitve na domu in oskrbo z vsem potrebnim materialom za zdravljenje. Pacientom nudi podporo pri terapiji ter podpira centre medicine spanja pri obravnavi najzahtevnejših primerov.

sonnoservice.it

BIOTEHNOLOGIJE

Družba Sapio želi deliti nakopljeno znanje o plinih in njihovi uporabi za napredovanje znanosti in vrhunskih raziskav v sferi biologije, medicine, zdravstva in farmacevtike.

BIOREP

“BioRep” je prvi center za biološke vire, ki javnim in zasebnim raziskovalnim inštitutom (bolnišnicam, univerzam, klinikam) ter biotehnološkim in farmacevtskim podjetjem zagotavlja laboratorijske, transportne, predelovalne, kriokonzervacijske in distribucijske storitve.

biorep.it