ENDÜSTRİ

Endüstri sektörü Sapio Grup’un tarihini, inovasyon ve uluslar arası rekabet ruhu aracılığı ile sürekli gelecek için yaptığı hazırlıkları yansıtmaktadır: şirket, endüstriyel gaz üretimi ve bu gazların çok çeşitli teknoloji ve uygulamalarda kullanımı konusunda yüz yıllık bir tecrübeye sahip olan İtalya’daki birkaç şirketten biridir.
Grup’un bu sektördeki saygınlığı o kadar büyük ve köklüdür ki, gaz piyasasının, zanaatkarlardan büyük endüstrilere kadar her sektörde ihtiyaçları karşılayabilme kapasitesine sahiptir.

SAPIO

Sapio 100 yılıdr endüstriyel ve medikal gazlar üretmektedir ve zaman içinde bu faaliyetine çok çeşitli üretim sektörleri ve insanların günlük yaşamları için kaçınılmaz olan birçok hizmet de eklemiştir. Denetimi altında olan kırktan fazla şirket, üretim birimleri ve ticari bayileriyle Sapio hem ülke topraklarında hem de yurtdışında faaliyet göstermektedir ve üretimin , performansın ve müşterileri için çevre sürdürülebilirliliğin iyileştirilmesi için faydalı becerilerin geliştirildiği bir merkez olarak uluslar arası platforma yerini almıştır.

sapio.it

BIOMETANO

Biyometan, vatandaşlar ve şirketler için minimum maliyet ile, sıfır emisyonlu bir gelecek sağlanması için çok önemli yenilenebilir bir gazdır.
Sapio tüm ileri biyometan üretiminde tarım şirketleri ve endüstriyel şirketlerin ortağıdır. Biyogazlardan biyometan üretimine geçişte ve biyometanın otomotiv piyasasında dağıtımında öncülük yapmaktadır.

biometanosapio.it

HİDROJEN

Hidrojen endüstrinin geleceğini temsil eder, fosil yakıtlara sürdürülebilir bir alternatif niteliğindedir.
Sapio Grup, hidrojenin, sürdürülebilir hareketlilik için bir enerji ve yakıt vektörü olarak uygulanmasında öncülük etmektedir. Aslında Sapio, çevreye herhangi bir emisyon olmaksızın CO2 (Karbon Yakalama) geri kazanabilen doğal gaz santralleri tarafından üretilen hidrojen üretir.

SAĞLIK

İnsanların sağlığı, tedavilerin kalitesi, kalifiye medikal destek, Grup’un sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin merkezinde yer alan hususlardır. Sapio Grup, eksiksiz ve alanında son derece uzman hizmetlerle, kurduğu hizmet, yardım ve kalifiye personel ağıyla evde bakım konusunda hastalarına destek olur. Gaz, tesisat ve ilgili teknoloji hizmetlerinde hastanelerin başlıca tedarikçileri arasında yerini almaktadır.

SAPIO LIFE

Sapio Life sadece gaz ve medikal teknoloji ve medikal cihaz tedariğinde bulunduğu hastaneler için değil, aynı zamanda evde, hemşire, uzman doktor, rehabilitasyon personeli ve piskolojik destek ve eğitim konusunda verdiği kalifiye bir bakım hizmeti ile de hastalar için de tercih edilen bir kuruluştur.
Sapio Life’ın sunduğu hizmetlerle hastanede başlayan tedavi, etkin, güvenilir ve basit bir şekilde, hem sağlık kuruluşları (ASM, hastaneler), hem hastalar, hem de kullanıcılar için devamlılık sağlar.

sapiolife.it

LIFE CURE

Life Cure, ihtiyaç duyan, kendisine bakamayacak durumda olan kişilere ve onların yakınlarına, hemşirelik, uzman doktorluk, rehabilitasyon, piskolojik destek ve eğitim hizmetleri sunan, evde entegre bakım konusunda uzman bir şirkettir.

lifecure.it

SISTEMI IPERBARICI

Sistemi Iperbarici hiperbarik oksijen tedavisinde uzmanlaşmış bir şirkettir: 1995 yılından beri, en üst düzeyde kaliteli, güvenli, kontrollü hizmet veren, tedavi uygulamalarında yüksek teknolojiyi kullanan, hiperbarik odalar, yangın söndürücü gaz tesisleri, kontrol sistemleri, uzman cihazlar ve diğer gerekli her şeyi geliştiren merkezler oluşturup yönetmektedir.

sistemiiperbarici.it

PAZIENTI.IT

Pazienti.it güvenilir medikal-bilimsel bilgilerin yayılmasını sağlayan, hastaların ve uzmanların ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmış yenilikçi hizmetler sunan bir platformdur. Portalde kullanıcılar binlerce doktorun profilini inceleyebilir, tıp sözlüğünden faydalanabilir, uzmanların belirli konularda verdikleri cevapları incleyebilir, sitenin bu iş için ayrılmış bölümünden uzmanlarla faydalı video konferanslar gerçekleştirmek için randevu alabilirler.

pazienti.it

DIALOG

Engelli kişiler için medikal ve elektro medikal ekipman üreten ilk İtalyan şirketidir.

dialogausili.com

SONNOSERVICE

SonnoService nefes alma konusunda rahatsızlıkları olan hastalara evde tanı ve tedavi için gerekli tüm hizmetleri sunan bir şirkettir. Tüm ülke topraklarında tanı ve tedavi sürecinde hastalara, kompleks durumların yönetilmesinde de uyku merkezlerine destek vermektedir.

sonnoservice.it

BİYOTEKNOLOJİ

Gazlar ve gazların uygulanması konusunda Sapio Grup’un elde ettiği yetkinlik, uzmanlık ve know-how, en ileri bilimsel araştırmanın, biyolojinin, medikal-sağlık dünyasının ve ilaç firmalarının hizmetine sunulmaktadır.

BIOREP

BioRep, resmi ve özel araştırma kurumlarına (hastaneler, üniversiteler ve klinikler), biyotek ve ilaç firmalarına, laboratuvar, biyolojik madde taşımacılığı, prosesi, ultra soğuk koşullarda muhafaza ve dağıtım hizmeti veren kuruluşlara tedarik sağlayan ilk Biyolojik Kaynak merkezidir.

biorep.it