Poglejmo daleč.
Poglejmo preko.

TRAJNOSTNO PODJETJE

Razvijamo poslovni model, ki bo ustvarjal vrednost in zagotavljal trajnostno prihodnost za posameznika, skupnost in okolje.

Proizvajamo industrijske in medicinske pline, tehnološke aplikacije in inovativne rešitve za povečanje produktivnosti, obenem pa tudi storitve oskrbe na domu za zagotavljanje kakovosti življenja in zdravja posameznikov. Vse to z zavestno uporabo virov in s pomočjo obširnega strokovnega znanja.

NAŠI SEKTORJI

Družba SAPIO je referenčna točka v Italiji na področju proizvodnje in dobave industrijskih in medicinskih plinov ter storitev integrirane oskrbe na domu. S svojo široko mrežo proizvodnih enot, podružnic in hčerinskih podjetij deluje tudi v Franciji, Nemčiji, Španiji, Sloveniji in Turčiji.

INDUSTRIJA

Podjetje, ustanovljeno leta 1922, proizvaja, razvija in dobavlja pline, tehnologije, aplikacije in povezane storitve za najrazličnejše proizvodstvene panoge, od kmetijsko-živilskega do okoljskega in energetskega sektorja, od kemično-farmacevtske do elektronske industrije, od strojarstva in metalurgije do proizvodnje stekla in cementa.

ZDRAVSTVO

Poleg oskrbe bolnišnic s plinom in tehnologijo, družba Sapio omogoča efikasmo oskrbo na domu z specijaliziranim osebjem, dobavo medicinskih pripomočkov in zdravil, kar omogoča neprekinjeno oskrbo in pomoč najbolj občutljivim, težavnim bolnikom ali bolnikom s posebnimi potrebami.

DRUŽBENA ODGOVORNOST
PODJETJA

Družba SAPIO izvaja pionirsko vizijo družbene odgovornosti ter nenehno vlaga v najsodobnejše tehnologije, da bi bila konkurenčna na trgu in obenem trajnostna za okolje, skupnost in družbo.

SAPIO je vedno težila k aktivni in proaktivni vlogi v skupnopsti: ne zagotavlja le temeljnih tehnologij in storitev za podjetja, stranke in bolnike, temveč deluje v konstantnem dijalogu z zunanjim svetom, da bi prispevala k blaginji ljudi, zaščiti virov in razvoju družbe. V sto letih poslovanja smo se uveljavili kot referenčna točka za proizvodnjo plinov. Pri tem, nenehno krepimo svojo konkurenčnost na mednarodnem tržišču z diverzifikacijo dejavnosti in storitev v najpomembnejših industrijskih sektorjih. Poleg tega, smo aktivni tudi v medicini in zdravstvu, kjer svoje znanje z enako usposobljenostjo, učinkovitostjo in zanesljivostjo prenašamo v svet integrirane oskrbe na domu.

2023
V ŠTEVILKAH

847 M €
Promet
81 M €
Investicije
2.433
Sodelavci

STO LET ZGODOVINE PODJETJA

 • 1922

  17. novembra je v Monzi ustanovljena družba SAPIO, kratica za Società Anonima Produzione Idrogeno e Ossigeno (Anonimna družba za proizvodnjo vodika in kisika)

 • 1923

  1. januarja prične proizvodnja kisika in vodika z elektrolizo.

 • 1930-1950

  Po prvih obratih za proizvodnjo plinastega kisika se s "kriogeno revolucijo" proizvod preusmeri v tekočo obliko.

 • 1950-1970

  V tem obdobju podjetje prevzema proizvodne obrate v Mantovi, Margheri, Ferrari, Priolu in Porto Torresu. Odprta je bila tovarna Caponago, največja v skupini.

 • 1989

  Družba ustanovlja podjetje “Sapio Life”, ki deluje v medicinskemu sektorju za potrebe nastajajočega trga domače oskrbe.

 • 1990

  v podjetje z 49-odstotnim deležem vstopi Air Products and Chemicals Inc., ameriška multinacionalna družba na področju tehničnih plinov, ki kotira na newyorški borzi.

 • 1998

  Sapio prevzame nemško podjetje Vitamed Gmbh, ki deluje v zdravstvenem sektorju. Po ustanovitvi hčerinskega podjetja v Albaniji leta 1996, sta bili osnovani še podružnici v Avstriji in Grčiji.

 • 1999

  Ustanovljena je nagrada NMR, ki se leta 2002 preimenuje v "Nagrado Sapio za raziskovanje v Italiji", pozneje pa "Nagrada Sapio za raziskave in inovacijo".

 • 2000

  Prične se projekt prvega italijanskega vodikovega avtobusa: Sapio je pionir na področju tehnologij za trajnostno mobilnost.

 • 2003

  Nastane BioRep, biobanka, ki javnim in zasebnim raziskovalnim inštitutom zagotavlja storitve shranjevanja, pri čemer zagotavlja najvišjo raven kakovosti storitev in varnosti.

 • 2004

  Družba ustanovlja podjetje “Life Cure”, specializirano za integrirane storitve oskrbe na domu.

 • 2006

  Nastaja “Sistemi Iperbarici”, podjetje ki se ukvarja z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem hiperbaričnih komor in sistemov. Po prevzemu podjetja v Sloveniji se rodi Sapio Plini.

 • 2009

  Sapio prevzame Skupino CER

 • 2012

  Ustanovitev podjetja Sapio Life v Turčiji

 • 2013

  Družba pridobi certifikacijo "Elite", ki jo podeljuje Borsa Italiana S.p.A.

 • 2014

  Sapio prevzame francosko podjetje Synapse Santé S.a.s., ki deluje na področju zdravstvene oskrbe na domu

 • 2015

  Družba Sapio nalaga v sorodne dejavnosti z nakupom podjetij Eurotre in Argon, ki proizvajata in tržita tlačne posode za stisnjene in utekočinjene pline za enkratno polnjenje, ter portala za zdravstvene informacije in storitve Pazienti.it

 • 2018

  Alberto Dossi je izvoljen za predsednika H2IT - italijanskega združenja za vodik in gorivne celice. Predstavitev strategije NeXT. Istega leta Sapio ustanovi Divizijo za biometan in lansira projekt trajnostnega razvoja Družbe.

 • 2019

  Sapio prevzame tri podjetja v zdravstvenem sektorju: Medica Group v Italiji, GTI Medicare v Nemčiji in Contse (zdaj Sapio Life S.A.U) v Španiji

 • 2020

  Sapio ustanavlja Divizijo za energetsko tranzicijo in trajnostni razvoj ter se pridružuje Evropski zvezi za čisti vodik (European Clean Hydrogen Alliance). Z odprtjem poslovnice podjetja Eurotre S.r.l. v ZDA, Eurotre Inc., se Družba prvič razširi preko oceana. Na vrhuncu pandemije Sapio izvede pomemben prevzem francoskega podjetja Homeperf, ki deluje na področju oskrbe na domu.

 • 2021

  Obrat za nadgradnjo biometana na Siciliji.

 • 2022

  Skupina Sapio in Advice Pharma: prevzem za digitalno terapijo. 17. novembra Gruppo Sapio praznuje 100 let življenja. Ob tej priložnosti je natisnjena priložnostna znamka.

 • 2023

  Začetek strateškega načrta "INSPIRE".

 • 2023

  Skupina Sapio napoveduje nakup podjetja za nego na domu Synartis.

+ -

NAŠE POSLANSTVO

VIŠJA VIZIJA. POSLANSTVO S KORENINAMI.

Čeprav jih ne vidimo in se jih ne moremo dotakniti, so plini nujni za boljše življenje in prihodnost. Družba Sapio se vsak dan s predanostjo, strokovnim znanjem in sredstvi zavzema za inovativne izdelke, tehnologije in storitve, ki izboljšujejo kakovost življenja.
Danes gradimo boljši jutri za vse.

NAŠE VREDNOTE

Družba Sapio temelji na sistemu vrednot, ki so skupne celotni strukturi podjetja.

ZNATI BITI, DA BI ZNALI DELATI: VODJA SAPIO

V ekosistemu družbe Sapio težimo k ocenjujevanju vrednosti vodenja kot sposobnosti doseči zastavljene cilje. Vodja mora pri tem “biti” in “delovati” kot vodja, oziroma mora z lastno držo in dejanji pokazati svoje sposobnosti. Sodobni vodja mora stalno imeti na vidiku poslantvo podjetja in posvečati pozornost civilni družbi in okolju, da bi uresničil novo paradigmo podjetja v odnosu do vseh zainteresiranih strani, tudi teh, ki so izven njegovega področja. Sodobnega vodjo odlikuje velika miselna prožnost ter sposobnost pragmatičnega in hitrega prehajanja iz ene vloge v drugo.

 

ODGOVORNOST

Biti odgovoren pomeni povrniti zaupanje delničarjev in zagotoviti največjo možno zavezanost deležnikom. Biti usmerjeni k rešitvam, ne odlašati z odločitvami, ne se izogibati odgovornosti ter dati dober zgled so bistveni elementi na lestvici vrednot družbe Sapio.

 

PODJETNIŠTVO

V kombinaciji z odgovornostjo predstavlja podjetništvo dodano vrednost, na kateri temelji naša družba. Imeti pogum za sprejemanje lastnih odločitev in izstopanje iz lastne cone udobja, inicijativnost, sposobnost delegiranja in nadzora so dandanes nujne lasnosti vodji, ki ustvarjajo sedanjost in prihodnost podjetja Sapio.

RAST POSAMEZNIKOV

Že sto let našo dodano vrednost predstavljajo sodelavci, ter naša sposobnost pritegovati in ohranjati zanesljivih in usposobljenih delavcev. V današnjem svetu negotovosti ima ta lastnost še bolj odločilno vlogo pri strateškem razvoju družbe. Praznovanje uspehov zaposlenih, timsko delo, učenje iz napak ter odprtost za spremembe in raznolikost so bistvene lastnosti tistih, ki delajo in želijo rasti v družbi Sapio.

 

PRAVIČNOST

Opredeliti vrednost pravičnosti je v delovnem kolektivu zelo zapleteno. Kljub temu menimo, da si moramo, kot podjetje v stalni ekspanziji, nenehno prizadevati za pravičnost do svojih sodelavcev in svojega ekosistema. NAgrajevanje zaslužnih, spodbujanje rasti in mobilnosti, stalni dialog in izmena informaciji, doslednost, dajanje prednosti kompetencam pred lojalnostjo so ključni elementi za oblikovanje in razvoj korporativne skupnosti, ki temelji na pravičnosti.

 

V obdobju 2020-21 so te vrednote postale ključni kazalniki uspešnosti v našem sistemu za ocenjevanje zaposlenih. Za nas niso pomembni le cilji, ampak tudi način, kako jih dosežemo.

STRATEGIJA INSPIRE

Po uspešnem zaključku naslednjega načrta leta 2022 je Sapio razvil nov strateški načrt, imenovan »Inspire«. S ciljem postati vodilni akter na področju storitev zdravstvenega varstva in kliničnih raziskav v Evropi ter prednostni partner za izvajanje projektov, uporabnih za energetski prehod v Italiji.

Z drugimi besedami, Sapio želi postati najboljše podjetje za delo, vlaganje in nakup, saj želi biti zgled za ekosistem z zagotavljanjem izdelkov in storitev, ki naredijo planet varnejši, bolj zdrav in bolj primeren za življenje.

Ta vizija temelji na 7 točkah, ki opredeljujejo strateški načrt »INSPIRE«:

PODJETJE

vlagati v tradicionalno poslovanje in ustvarjanje denarja

RAST

pospešiti rast dimenzijske lestvice

INTERNACIONALIZACIJA

podpirajo širitev na trenutnih geografskih območjih z izkoriščanjem novih priložnosti

TRAJNOST

dati prednost energetskemu prehodu in integraciji ESG v poslovanje

ORGANIZACIJA

izvajati organizacijsko strukturo za podporo izvajanja in poenostavitve

SPREMEMBA

okrepiti korporativno kulturo in željo po spremembah

INOVACIJA

se odlikujejo po tehnološki preobrazbi in inovacijah

DNK INOVACIJ

ZAKAJ JE TO POMEMBNO

Tako kot vsako podjetje, ki si prizadeva za lasten napredek, pa tudi za napredek skupnosti, želi SAPIO postati žarišče novih tehnologij in idej, ki bodo izboljšale kakovost življenja in okolja.

Ta skuoni cilj delimo najprej v samem podjetju: naše sodelvce stimuliramo pri vzpostavljanju novih delovnih procev in metod ter novih proizvodov in storitev, ki lahko olajšajo delo in istočasno zagotavljajo najboljše storitve za stranke in bolnike. V družbi Sapio verjamemo, da so inovacije odziv na neizpolnjene potrebe tržišča in da igrajo pomembno vlogo pri vzdrževaznju statusa našega podjetja. Poleg tega, prispevajo doseganju strateških ciljev ter ustvarjajo vrednost za samo podjetje, za zaposlene, stranke in celotno skupnost.

V skupini Sapio lahko vsakdo postane podjetnik, startupper ali inovator in deli svojo izvirnost v medfunkcijskih skupinah, ki raznolikost cenijo kot prednost. Družba Sapio je strukturirala posebno ekipo, ki jo od leta 2017 vodi direktor za inovacije. Skupina za inovacije usklajuje inovacijske dejavnosti v poslovnih enotah “industrija” in “zdravstvo” ter redno poroča odboru za inovacije, ki ga sestavlja več članov upravnega odbora, ki so pooblaščeni za odločanje o uvedbi poskusnih izdelkov in storitev na trg ter nadaljnih pilotnih projektih.

SAPIOTHON: KAKO INOVIRATI SKORAJ 100 LET STARO DRUŽBO

Sapiothon je interni “hackathon” s pomočjo katerega spodbujamo in širimo kulturo inovacij. V njem lahko sodelujejo vsi naši sodelavci. Prva izdaja leta 2018 se je zaključila s predstavitvijo sistema SmarTAG za napovedno naročanje na osnovi zgodovine porabe in tekočih zalog jeklenk za industrijski plin. Naslednje leto je bil sistem deležen nagrade SMAU.

V drugi polovici leta 2020 je skupina Sapio kljub izrednim razmeram v zdravstvu še naprej spodbujala inovacije. Nova izdaja Sapiothona je bila načrtovana in izvedena v popolnoma digitalnem formatu ob podpori partnerja Cariplo Factory. Zato je bilo potrebno usposobiti petdeset sodelavcev v desetih ekipah, ki so si razdelile teme iz treh strateških področji, ki so za podjetje zanimiva: (1) poslovanje s potrošniki (“B2C”) v sektorju “zdravstvo”, (2) industrija: vstop na trg in procesi, (3) po Kovidu: nova normalnost.

ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

“POTREBE DANAŠNJOSTI MORAMO ZADOŠČEVATI TAKO, DE NE BI ONEMOGOČILI ZADOŠČEVANJE POTREB V BODOČNOSTI”

Vizija, usmerjena v trajnostno prihodnost, nujno vključuje integriteto kot ključni dejavnik razvoja. V skladu s poslanstvon in vrednotami podjetja vsako našo izbiro, vsako naše dejanje navdihujejo zakonitost, transparentost, etičnost in spoštovanje.

BITI ZGLED.

Družba Sapio si je vselej prizadevala, da bi ustvarjala vrednost tako za svoje stranje in dobavitelje, kot za delavce in skupnost. Naši odnosi temeljijo na etičnih načelih in temeljnih pravilih, ki jih delijo in v praksi uporabljajo vsi, ki delajo v imenu skupine. Pri tem ne dovolimo kompromisov: sistem korporativnega upravljanja in etični kodeksi jamčijo, da da sta etičnost in integriteta vedno zagotovljeni, skladno z našim poslanstvom. Naš cilj je, da v sektorjih, kjer delujemo, postanemo zgled etičnosti in integritete za dobavitelje in skupnost.

PRENESITE IN PREBERITE ETIČNI KODEKS SKUPINE SAPIO

PROJEKT HORIZON

Horizon je projekt, s pomočjo katerega si v družbi Sapio želimo prenoviti odnos med podjetjem, sodelavci in okoljem.

Pandemija koronavirusne bolezni je porodila potrebo po pamentem delu in tako odprla novo obzorje preoblikovanja načina dela v podjetju. Družba Sapio je znala to priliko iskoristiti tako, da je izjemnost trenutka spremenila v novo priložnost za rast in spremembe v prihodnosti.

Večja učinkovitost, večja varnost, večje spoštovanje naravnoh virov z uporabo racionalnejših procesov in poenostavljenih postopkov, ki lahko optimizirajo kakovost dela in življenja. Scenarij, v katerem so zmagovalci ljudje, okolje in podjetje.

PAMETNO DELO, KAKOVOST ŽIVLJENJA.

Pametno delo, oz. preosmisliti način dela tako, da gremo v pisarno le, ko je zares potrebno. Delo na daljavo manj onesnažuje, je varnejše za sodelavce, omogoča več prostega časa in je učinkovitejše za podjetje.
Ob upoštevanju vrste dela, družinskih in osebnih razmer ter potrebe po druženju in deljenju s sodelavci postane delo resnično pametno, če je prožno in obsega nov pristop, ki temelji na ciljih in rezultatih, a ne le na opravljenih urah.
Tako v letnem poprečju prihranijo naši sodelavci 230 ur ali skoraj 10 dni, ki bi jih sicer uporabili na poti med domom in pisarno. Prav tako prihranimo CO2 za približno 2 milijona kg, kar je toliko, kolikor absorbira gozd s 350.000 drevesi.

MANJ TISKANJA, MANJ PAPIRJA.

V vseh oddelkih podjetja smo v največji možni meri odpravili papir, tako pri vsakodnevnem poslovanju posameznika kot na ravni vodstva, pri čemer vse bolj uporabljamo digitalna orodja. Cilj je, da zmanjšamo za en milijon količino listov, ki jih vsako leto oddisnemo.

VREDNOTENJE ČLOVEŠKIH VIROV.

Z racionalizacijo prevoza lahko podjetje prihrani približno 2 milijona evrov na leto, predvsem pa izboljša učinkovitost, vključenost in pripadnost podjetju s strani zaposlenih, ki v mirnem in dinamičnem strokovnem okolju bolje delajo ter se počutijo bolj odgovorne in nagrajene.

DELAJTE Z NAMI