“DÜNYAYI İYİLEŞTİRMEYE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ”

Sürdürülebilirlik bizler için bir değerden, bir hedeften, bir vizyondan daha fazlasıdır. Sürdürülebilirlik 1922 yılından beri şirketin DNA’sının bir parçası ve her faaliyetinin, her yatırımının, her ilişkisinin önemli bir öğesidir. Nitekim, Grup’un sürdürülebilir büyüme planı olan NexT’in temellerini oluşturan değerlerden biridir.

SAPIO GRUP İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik sadece üretim ve hizmet faaliyetlerinin çevre dostu faaliyetlerle sürekli geliştirilmesiyle doğal kaynakları korumak anlamına gelmez, aynı zamanda şirketlerin ve müşterilerin daha sürdürülebilir olması ve mevcut endüstriyel ve ekonomik modellerin promosyonu için geliştirilen bir stratejisidir.

Read our 2022 sustainability report

Read our 2021 sustainability report

Read our 2020 sustainability report

Sapio Grup’un sürdürülebilirlik adına girdiği yol, 2030 Birleşmiş Milletler Ajandası’nı takip etmektedir: 2015 yılında 150 ülke tarafından imzalanan ajanda, Sürdürülebilir Gelişim içim 17 farklı hedefi olan faaliyetleri içermektedir (SDGs- Sustainable Development Goals). Ajandada ayrıca, gelecek nesiller için sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm sosyal ve ekonomik gereksinimler de yer almaktadır. Sapio Grup Ajanda’da yer alan takip edilecek yolda yolculuğuna başlamış, kendi sürdürülebilirlik planını üç ana alana ayırmıştır: CARE, PROTECT ve DEVELOP.

HEDEFLERİ İNCELE

SOMUT HEDEFLER

2020 yılında Grup cirosunu SDGs ler doğrultusunda ölçmeye başlamıştır: 2020 yılına ait faaliyetlerin %66’sı Birleşmiş Milletlerin hedeflerinden biriyle tutarlı bir şekilde ilerlemiştir. Amaç, bu yüzde oranını istikrarlı bir şekilde artırmaktır: bu da şirketin her kaynağını kullanarak ulaşmaya çalışması gereken zorlu bir hedeftir.

BEŞERİ SERMAYENİN GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımızın güvenliğini garanti etmek, güvenlik felsefemizin en gerçek ve en önemli hedefidir. Güvenlik programı, iş kazaları yüzünden kaybedilecek olası çalışma saatlerini en aza indirgeyerek, daha etkin çalışma sağlayan stratejik araçlardan biridir.
İş güvenliğine verilen büyük önem aynı zamanda, her çalışanın, tedarikçinin ve iş ortağının Grup ile güvenli bir iş ilişkisi kurduğu, sağlıklı, olumlu ve herkesin refahını sağlamaya yarayan davranışlar edindiği bir iş ortamı yaratmaya yardımcı olur. İnsanlara verilen bu önem, ürünlerimizin ve verdiğimiz hizmetlerin kalitesinin artmasını da sağlamaktadır.
Enformasyon, sürekli formasyon ve çalışanların eğitilmesi, güvenlik idare sisteminin başlıca özellikleri arasındadır.

ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ İNSANLARIN HİZMETİNDE

En büyük öncelik çalışanlarının refahı olduğundan Grup güvenliğin idaresi felsefesini müşterilerine ve hastalarına kadar genişletmiştir. Müşterilerin ve hastaların hizmetlerimizin merkezinde olmalarının sadece gereksinimlerini karşılamak ile garanti edilemeyeceği, aynı zamanda güvenliklerinin ve sağlıklarının korunmasıyla gerçek anlamda mümkün olacağı kanısındayız. Grup’un tüm şirketlerinin ürünleri ve verilen hizmetler, kalite ve etkinlik standarlarına karşı son derece duyarlıdır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterilerin ve hastaların memnuniyeti, verilen hizmetler konusunda kaliteli garantisi vermek Sapio Grup için bir önceliktir ve Anahtar Performans Göstergeleri aracılığıyla sürekli denetlenmektedir.
Endüstri piyasasında 2015 yılından beri müşterilerin memnuniyeti ve verilen hizmetin kalitesini denetlemekte, bu şekilde müdahale edilmesi gereken hususlar belirlenmekte, müşteri memnuniyeti sürekli bir şekilde iyileştirilmektedir. Denetleme Net Promoter System (“NPS”) aracılığıyla yapılmaktadır.
Sağlık konusunda, müşterilere ve hastalara verilen hizmetlerin genel hatları, müşterilerle yapılan anlaşmaların imzası sırasında belirlenir ve her bir müşteri ve hasta için kişiye özel olarak hazırlanır. Dolayısıyla hizmet hastalar için, doktorun ön gördüğü tedaviye bağlı kalınması ve sürdürülmesi prensipleriyle, özel güvenlik dinamikleriyle hazırlanmaktadır.

ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN İNOVASYONU

Endüstri ya da sağlık sektörü olsun Sapio Grup, inovasyonu, ürünlerinin ve hizmetlerinin merkezine koyar. Bunun amacı, müşterilerinin üretkenliğini artırmak ve hastalarının yaşam kalitesini yükseltmektir.

MÜŞTERİ VERİLERİNİN KORUNMASI

Sapio Grup kişilerin, özellikle de hastaların ve onların kişisel verilerinin korunmasının kaçınılmaz olduğuna inanmaktadır.

TOPLUM REFAHI

Grup’un faaliyeteri, faaliyet gösterdiği çevre ile doğrudan bağlantılıdır. İçinde bulunduğu çevrenin ve gerçeğin dokusuna duyarlı olmak, destek vermek, çevreyi iyileştirmek ve bölgede yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek, hem şirket hem de yakın çevresinde yaşayanlar için büyük önem taşımaktadır.

ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve faaliyetlerimiz aracılığıyla ilişkiler içinde bulunduğumuz tüm kişilere karşı ahlaki sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz: Grup’un ekonomik açıdan büyümesi sürdürülebilir ve bizleri misafir eden Yeryüzü’ne karşı duyarlı olmalıdır. Bunun için de Grup doğal kaynakların kullanımında dikkatli, ekoloji konusunda duyarlıdır. Grup ayrıca alternatif teknolojik çözümler geliştirir ve bu konuda müşterilerini ve hastalarını da yönlendirir.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Sapio Grup yenilenebilir gazlar, hidrojen ve biyometana ve karbondioksit yakalamaya güçlü bir şekilde odaklanarak enerji dönüşümü konusunda öncülük yapmaktadır.
Hidrojen, büyük ölçüde fosil yakıtların kullanımına bağlı olan “hard-to-abate” sektörlerin dekarbürizasyonuna katkıda bulunarak gelecekteki sorunlarla başa çıkabilecek, sürdürülebilir bir enerji vektörüdür.
Biyometan ise, daha şimdiden taşıma araçlarının dekarbürizasyonu ve sonrasında da sera etkisi yapan gazların aşamalı bir şekilde azaltılması konusunda önemli rol oynayacak olan bir biyoyakıttır.

SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA GAZLARIMIZIN GÖREVLERİ

Grup’un enerji dönüşümünden sonraki temel faaliyetlerinden biri de endüstriyel gaz üretimidir. Bu gazlar konusunda endüstriyel ve sivil tüketicilerin hizmetine sunulan ve çevreye duyarlı prosesler ortaya koyan çok sayıda çözüm de Grup tarafından sunulmaktadır.

KARBON AYAK İZLERİNİ EN AZA İNDİRMEK

Doğal kaynakların korunması ve ölçülü kullanım konusunda uzun soluklu tedbirlerin alınması, şirketlerin her türlü faaliyetlerinin çevre için doğurabilecekleri risklerin önüne geçilmesi için çok önemlidir. Sapio Grup çok uzun zamandır “Temiz Kimyasal” ilkesini benimsemiş olsa da, bünyesinde gerçekleşen her işlem için aşamalı bir şekilde kimyasalları hayatından tamamen çıkarmayı hedeflemektedir.

EKONOMİK PERFORMANS

Müşterilerinin, çalışanlarının ve toplumun gelişimine destek olmak için şirketin inandığı projelerin sağlam bir ekonomik temel üzerine oturtulması gerekir. Çalışanlarının doğru kazançlar elde etmelerini, verilen hizmetlerin kaliteli olması için yapılan yatırımlarda doğru kaynaklara sahip olmayı ve şirketin sürekli gelişmesini sağlayan bir sistem, şirket-çalışanlar ve bölge ekosistemi için de kaçınılmazdır.
Ekonim performansın aynı zamanda etik kurallara sadık olması, çalışanların ve yönetim kadrosunun bütünlüğünü garanti edecek bir yönetim tarzını benimsemesi kaçınılmazdır. Grup’un başarısı sadece etik davranışlarla elde edilebilir.

TEDARİKÇİLER İÇİN

Tedarikçilerimiz gelişimimiz için çok önemlidirler. Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve aynı zamanda da tedarik zincirimizin gelişimini desteklemek için sürekli yerel ve sürdürülebilir tedarik zinciri arayış içindeyiz.

ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN

Grup’un başarısı, çalışanlarımızın yetenekleri ve işleri için her gün harcadıkları çaba ile doğrudan bağlantılıdır. Çalışanlarımız, her şirket stratejisinin merkezinde yer alırlar. Onların refahı, Grup politikasının en büyük önceliğidir. Şirketimiz için her zaman en yetenekli kişileri çalışanlarımız aramızda görmeye dikkat ederiz.
Sürekli eğitim Grup için büyük önem taşımaktadır: Sapio her yıl tüm ihtiyaç ve eksiklerin karşılanması için özel formasyon planlamaları yapmaktadır. Üstlenilen görev ile ilgili ihtiyaçları karşılayan formasyonların yanı sıra, tüm personelimize, hem soft skills, hem de çapraz beceriler konusunda kendilerini geliştirmeleri için formasyon fırsatları sunulmaktadır.